HS Greensleaves

 180.00

Description

Greensleeves je anglická píseň nebo balada. Poprvé byla vydána Richardem Jonesem v září 1580 podle registrace v London Stationer’s Company. Někdy je považována za původně lidovou anglickou či irskou. Občas bývá připisována anglickému králi Jindřichu VIII. Jak jeho autorství, tak i lidový původ je zpochybněn použitím pozdějšího italského stylu, takže je, pravděpodobně, jedním z plodů alžbětinské renesance. Je zmíněna i v Shakespeareových Veselých paničkách windsorských.

Dnes je to asi nejznámější anglická skladba své epochy. Dočkala se řady dobových či moderních interpretací.

U nás ji nazpívala Marta Kubišová, a je známá pod názvem:

SPÍCÍ LUCERNA

Je půlnoc nádherná, spí i lucerna
tys‘ mě opustil ospalou,
tu v hloubi zahrady cítím úklady,
s píšťalou někdo sem kráčí,
hrá náramně krásně a na mě
tíha podivná doléhá,
hrá náramně, zná mě, nezná mě,
něha a hudba až k pláči.

Pak náhle pomalu skládá píšťalu,
krok, a slušně se uklání,
jsem rázem ztracená, co to znamená,
odháním strach, a on praví:
Pan jméno mé, mám už renomé,
Pan se jmenuju a jsem bůh,
Pan, bůh všech stád, vás má, slečno, rád,
jen Pan je pro vás ten pravý.

Ráno, raníčko, ach, má písničko,
Pan mi zmizel i s píšťalou,
od Pana, propána, o vše obrána,
ospalou najde mě máti,
hrál a ve tmě krásně podved’ mě,
kam jsem to dala oči, kam,
Pan, pěkný bůh, já teď nazdařbůh
počítám „dal“ a „má dáti“.

Dobrodružství s bohem Panem (tzv. Zelené rukávy, Greensleaves, upravil Jiří Brabec)